Gazeta Internetowa|:: TNS Polska: Spadły notowania Bronisława Komorowskiego


TNS Polska: Spadły notowania Bronisława Komorowskiego

TNS Polska: Spadły notowania Bronisława Komorowskiego
Według sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska w marcu prezydenta Bronisława Komorowskiego dobrze oceniło 52 proc. ankietowanych (59 proc. w lutym), a 37 proc. było niezadowolonych z jego pracy (31 proc. w lutym). Oceny rządu i premier Ewy Kopacz nie zmieniły się znacząco.


Zdjęcie Prezydent Bronisław Komorowski /Tomasz Gzell /PAP 52 proc. ankietowanych dobrze ocenia to, w jaki sposób Bronisław Komorowski pełni rolę prezydenta (w tym zdecydowanie dobrze oceniających prezydenta jest 9 proc.) Niezadowolonych z pracy głowy państwa jest 37 proc.; zdecydowanie źle ocenia go 11 proc. respondentów. Również 11 proc. nie ma jednoznacznej opinii na ten temat. W porównaniu z wynikami z lutego ocena pracy prezydenta pogorszyła się - odsetek ocen pozytywnych spadł o 7 punktów procentowych. a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 6 punktów proc. Grupa niezdecydowanych zwiększyła się o 1 proc. Ocena premier Kopacz bez zmian Zdaniem 31 proc. ankietowanych premier Ewa Kopacz dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 3 proc. osób jest zdecydowane w swych opiniach. Negatywną opinię o pracy szefowej rządu wyraża 52 proc. badanych, z czego 15 proc. stanowią zdecydowanie niezadowoleni. 17 proc. ankietowanych nie ma określonej opinii na ten temat. W marcu ocena pracy premier nie uległa zmianie w stosunku do tej sprzed miesiąca - odsetek ocen pozytywnych utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Odsetek niezdecydowanych zmalał o 2 punkty procentowe. 66 proc. badanych jest niezadowolona z pracy rządu, z czego 17 proc. mówi na temat pracy rządu zdecydowanie źle. Radę Ministrów dobrze ocenia 24 proc. respondentów, przy czym 1 proc. wypowiada się na jego temat zdecydowanie pozytywnie. 10 proc. uczestników sondażu nie posiada jednoznacznej opinii w tej sprawie. W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena rządu nie uległa dużej zmianie - odsetek ocen pozytywnych nie zmienił się, natomiast odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Odsetek niezdecydowanych zmalał o 2 punkty procentowe. TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 13 - 18 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Prezydent Polski jest tylko jeden to dr A.DUDA a nie żaden Rezydent WSI... To i tak jest o wiele więcej niż w rzeczywistości popiera tego sklerotycznego durnia. Odkąd zaczął swoją kampanię Komorowski, to wszystko spada. Ostatnio nawet rozporek się zaciął. MAMY TENDENCJE SPADKOWA Zastanawiam się kto jeszcze tak naprawdę nie zorientował się, że to jest kompletny dureń!? Polityka Cookies Regulamin Copyright © 1999-2015


Internetowy poradnik | kopia zapasowa www | prawdziwie życie