Gazeta Internetowa|:: "Wartości rodzinne i poczęte życie są brutalnie atakowane"


"Wartości rodzinne i poczęte życie są brutalnie atakowane"

"Wartości rodzinne i poczęte życie są brutalnie atakowane"
W środę Kościół katolicki obchodzi Dzień Świętości Życia, który ustanowiony został przez Episkopat w Polsce 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II. "Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia jest chwilą szczególnej mobilizacji – komentuje Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny.


Zdjęcie Dzień Świętości Życia ustanowiono na wezwanie Jana Pawła II fot. Philippe Huguen /AFP Kościół katolicki, pod hasłem "jestem za życiem", obchodzi Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Obchodom będą towarzyszyły m.in. modlitwy w intencji poczętego życia, duchowe adopcje i marsze uliczne w całym kraju. Dzień Świętości Życia, obchodzony będzie w tym roku po raz 17., przypada on zawsze 25 marca - w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia, ustanowiony został przez Episkopat w Polsce 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II. W encyklice "Evangelium vitae" ("Ewangelia Życia") z 1995 roku podkreślił on konieczność "budzenia w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji". Papież wystąpił w tej encyklice przeciw "wszelkiego rodzaju zabójstwom, ludobójstwu, spędzaniu płodu, eutanazji i dobrowolnym samobójstwom". Potępił "działania naruszające całość osoby ludzkiej" - okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, próby wywierania przymusu psychicznego. Za ubliżające godności ludzkiej uznał nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucję, handel ludźmi, a także nieludzkie warunki pracy, w których "traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby". W Dniu Świętości Życia Kościół w sposób szczególny zwraca uwagę na dar ludzkiego życia. Wzywa rodziny i osoby samotne, a także organizacje rodzinne i wspólnoty katolickie, by zbierały się na modlitwie i dziękowały Bogu za dar życia. Zachęca też do niesienia pomocy potrzebującym, zwłaszcza matkom samotnie wychowującym dzieci i rodzinom wielodzietnym. Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w komunikacie wydanym na Dzień Świętości Życia podkreśla, że święto to zachęca do refleksji nad wielkimi darami, jakimi zostaliśmy obdarzeni: życiem i rodziną, która dla każdego człowieka jest najważniejszym środowiskiem. "Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludzkie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych podstawowych wartości.() Naszym zadaniem jest objęcie troską wszystkich pokoleń - tych najmłodszych, i tych najstarszych" - podkreślają jego autorzy. Inicjatywę ustanowienia Dnia Świętości Życia podjęto na specjalnym Synodzie Biskupów Europy już w 1991 roku. Obecnie dzień ten obchodzony jest w wielu krajach. Natomiast w Niemczech obchodzi się Tydzień Świętości Życia. Z intencją obrony życia, w wigilię Dnia Świętości Życia obchodzony jest też Narodowy Dzień Życia, ustanowiony przez Sejm RP uchwałą z 27 sierpnia 2004 roku. Instytucje i placówki państwowe starają się w tym czasie zaakcentować nienaruszalność i godność życia człowieka. Polityka Cookies Regulamin Copyright © 1999-2015


Internetowy poradnik | kopia zapasowa www | prawdziwie życie