Gazeta Internetowa|:: Fuzja BZ WBK i KB zakończy się w 2014 r.


Fuzja BZ WBK i KB zakończy się w 2014 r.

Fuzja operacyjna BZ WBK i Kredyt Banku zakończy się w 2014 roku, a fuzja marki będzie miała miejsce we wrześniu 2013 roku. Bank liczy na przekroczenie zakładanych wcześniej synergii przychodowych - poinformował na konferencji prezes BZ WBK, Mateusz Morawiecki.


"Fuzja operacyjna ma się odbyć w 2014 r. Już teraz łączymy systemy informatyczne. Ogromna większość systemów informatycznych będzie pochodziła z BZ WBK, co przyspieszy cały proces" - powiedział prezes Morawiecki. "Synergie przychodowe będą co najmniej takie jak przedstawiliśmy w lutym 2012 r. W zasadzie dzisiaj już widzimy, że ten cel, który określiliśmy na 114 mln zł w 2015 r. będzie przekroczony i osiągnięty szybciej" - dodał. Prezes poinformował również, że fuzję marki czyli m.in. zmianę oznakowania placówek bank chce przeprowadzić we wrześniu 2013 r. "W I półroczu będziemy obserwować jak będą wyglądały naturalne odejścia. Zakładamy, że mogą one wynieść około 800 osób. Jeśli faktycznie w wyniku naturalnych odejść odejdzie 800 osób, to w tym roku nie będziemy wdrażać żadnych dodatkowych programów redukcji zatrudnienia" - powiedział Morawiecki. "Za 3 do 5 miesięcy będziemy się przyglądać stronie kosztowej i podejmiemy kolejne decyzje w sprawach kadrowych" - dodał. Obecnie w połączonym banku zatrudnionych jest ok. 13,5 tys. pracowników. Sąd Rejonowy wpisał 4 stycznia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Banku na BZ WBK, w zamian za akcje nowej emisji serii J, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. Na początku grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Santander podał wcześniej, że spodziewa się 436 mln zł synergii brutto do 2015 roku z połączenia BZ WBK i Kredyt Banku, w tym 322 mln zł synergii kosztowych i 114 mln zł w synergiach przychodowych.


Internetowy poradnik | kopia zapasowa www | prawdziwie życie